Välkommen till Stiftelsen Tomelilla Konstsamling

Vi berättar här om vår tillkomst och ambitioner, informerar om pågående  och tidigare utställningar och bjuder på smakprov ur vår konstskatt. Med ett enkelt klick förflyttar du dig till respektive ämne.

Vill du veta mera om oss och vår verksamhet? Gå till fliken kontakt  för person- och adressuppgifter.


VERNISSAGE – ”TERRA”

Vernissagen av utställningen Terra i fredags kväll den
9:e Februari var mycket välbesökt och uppskattad.

Skulptur i förgrunden: Framtidsskog – Ulla Viotti
FOTO: LENA ARKRANS

En nöjd besökare var Ulla Viotti (Bild 1).

Här kommer lite mer smakprov från Vernissagen och utställningen:

Konstnärsstipendium – Bror Ljunggrens Minnesfond

                        Stipendiebelopp SEK 30 000:-

Studie/resestipendium, att utdelas till konstnär, född 1988 eller senare,
bosatt och mantalsskriven i Skåne.

Sökande ombedes inkomma med tre till fem dokumentations-bilder, CV,
konstnärlig intention, resplan, budget, samt erhållna stipendier de tre senaste åren.

Ansökan skall vara Stiftelsen Tomelilla Konstsamling tillhanda senast
den 16 mars 2018, under adress;

Bror Ljunggrens Minnesfond
c/o Tomelilla Advokatbyrå, Larmgatan 7, 273 30 Tomelilla,

Sökande som önskar ansökningshandlingarna återsända ombedes bifoga svarsporto.
Beslut meddelas i maj 2018. Stipendieutdelningen sker den 16 augusti 2018 kl. 13:00 i Tomelilla Konsthall.

 Stiftelsen Tomelilla Konstsamling


 Vi har även en  Facebooksida som ni kan gå till.

 PDF-kataloger gällande tidigare utställningar