Välkommen till Stiftelsen Tomelilla Konstsamling

Vi berättar här om vår tillkomst och ambitioner, informerar om pågående  och tidigare utställningar och bjuder på smakprov ur vår konstskatt. Med ett enkelt klick förflyttar du dig till respektive ämne.

Vill du veta mera om oss och vår verksamhet? Gå till fliken kontakt  för person- och adressuppgifter.


Johanna Svensson fick Yngve Andrénstipendiet 2017

 Johanna Svensson fick Yngve Andrénstipendiet 2017
Bild tagen av: Lena Arkrans

Ett stort grattis!


Konstnärsstipendium – Bror Ljunggrens Minnesfond

Stipendiebelopp SEK 50 000:-

Studie/resestipendium, att utdelas till textilkonstnär, bosatt och mantalsskriven i Skåne. Sökande ombedes inkomma med tre till fem dokumentationsbilder, CV, konstnärlig intention, resplan, budget, samt erhållna stipendier de tre senaste åren. Ansökan skall vara Stiftelsen Tomelilla Konstsamling tillhanda senast den 16 mars 2017, under adress;

Bror Ljunggrens Minnesfond
c/o Tomelilla Advokatbyrå,
Larmgatan 7, 273 30 Tomelilla

Beslut meddelas i maj 2017. Stipendieutdelningen sker den
16 augusti 2017 kl. 13:00 i Tomelilla Konsthall.

Stiftelsen Tomelilla Konstsamling

 Vi har även en  Facebooksida som ni kan gå till.

 PDF-kataloger gällande aktuell utställning och tidigare…