Aktuell utställning

Terra

Stiftelsen Tomelilla Konstsamling

2018-02-09 – 2018-08-26

01.  Albert Krüger, 1885-1965                Landskap från Värpinge, 1925                    Opd

02. Anders (”artist”) Olson, 1880-1955            Båtstrand Böste, 1943                       Opp

03. Lars Agger, 1944-                              Mörkrets skog, 1964                               Blandteknik på papper  

04.  Ester Almqvist, 1869-1934               Potatisplockare, 1924                                 Opd

05.  Ellen Trotzig, 1878-1949                   I Bengtas trädgård, omkr. 1920                 Opd

06.  Fredrik Rohde, 1925-                         Kåseberga, 1966                                          Opd

07.  Gerhard Nordström, 1925-             Ur leran. Bröstharnesk, 80-talet?                 Opd

08.  Ia Karlsson                               ”Athena” (häst)                                                    Akr,temp  på papper  

09.  Börje Lindberg, 1928-           33 lågor. Skiss till rondell i Landskrona u.å.     Järn på träsockel     

10.  Helge Lundström, 1923-2011            Träd i snö, 1976                                         Opd

11.  Erik Almgren, 1910-                        Fiskebodar. Bornholm, 1974                         Opd   

12.  Haruo Sezaki, 1912-1977                 Landskap, u.å.                                              Opd

13.  Arnold (Nolle) Svensson, 1915-2008      Juniregn, 1990, jmf. nr. 14                 Opd

14   Arnold (Nolle) Svensson, 1915-2008      Vinter i Örum, jmf. nr. 13                    Opd

15.  Ulla Viotti, 1933-                              Framtidsskog, 1990                                   Bränd lera

16.  Karl Enock Ohlsson, 1889-1958               Fiskeby, 1923                                      Opd

17.  Fritz Kärfve, 1889-1967                Motiv från Sanhammaren, ca 1918              Opd

18.  Folke Sinclair, 1877-1936                   Ljunglandskap                                            Opp

19.  Ester Almqvist, 1869-1934             Skördeväder (betplockare), u.å.                  Op

20. Anders (”artist”) Olson, 1880-1955      Klippor och hav, 1938                             Opp

21.  Torsten Torstensson, 1901-1974        Vid kyrkogårdsmuren, 1954                  Opd

22.  Gotthard Sandberg, 1890-1961            Höstmotiv, 1922                                     Opp

23.  Gerhard Wihlborg, 1897-1982              Bymotiv. Kåseberga 1923                      Opd

24.  Torsten Torstensson, 1901-1974        Motiv från Bretagne, u.å.                        Pastell

25.  Torsten Torstensson, 1901-1974        Motiv från Kulladal, u.å.                          Opp

26.  Bertil Arkrans, 1942-               Terra madre, 2002                                                  Målning på trä

27.  Ola Billgren, 1940-2002                        Fjärilar, 1954                                             Tusch, akvarell

28.  Einar Bager, 1887- 1990                      Gatuparti i Vik, 1924                                  Opd

 

Utställningsansvariga Bertil Arkrans, Sten Bjerketun

Stiftelsen Tomelilla Konstsamling    www.tomelillakonstsamling.se

konsten_at_landsbygdens_folk
Tidigare utställningar