Välkommen till Stiftelsen Tomelilla Konstsamling

Vi berättar här om vår tillkomst och ambitioner, informerar om pågående  och tidigare utställningar och bjuder på smakprov ur vår konstskatt. Med ett enkelt klick förflyttar du dig till respektive ämne.

Vill du veta mera om oss och vår verksamhet? Gå till fliken kontakt för person- och adressuppgifter.


Årets stipendiat till Yngve Andréns stipendiet är Rasmus Kvist
Han läser på S A R A
(The Swedish Academy of Realist Art) i Simrishamn.

 

Motiveringen är:Rasmus är en begåvad, dedikerad och passionerad student som tar sin konst och utbildning på största allvar. Vi ser fram emot att följa hans konstnärliga karriär.”

Stipendiet i år är på på 5 000 kr.

R a s m u s   K v ist
Photographer & Illustrator

Konstnärsstipendium – Bror Ljunggrens Minnesfond

 

Stipendiebelopp SEK 50 000 :-

Studie/resestipendium, att utdelas till konstnär, med inriktning
måleri
, bosatt och mantalsskriven i Skåne.

Sökande ombedes inkomma med tre till fem dokumentationsbilder,
CV, konstnärlig intention, resplan, budget, samt erhållna stipendier de tre senaste åren.

Ansökan skall vara Stiftelsen Tomelilla Konstsamling tillhanda
senast den 13 mars 2020, under adress;
Bror Ljunggrens Minnesfond
c/o Tomelilla Advokatbyrå,
Larmgatan 7, 273 30 Tomelilla.

Sökande som önskar ansökningshandlingarna återsända
ombedes bifoga svarsporto.

Beslut meddelas i maj 2020.

Stipendieutdelningen sker den 16 augusti 2020 kl. 13:00 i
Tomelilla Konsthall.

Stiftelsen Tomelilla Konstsamling
www.tomelillakonstsamling.se

Ev. frågor kan ställas till Konstsamlingens intendent
Sten Bjerketun, 070 749 65 79.

Aktuell utställning

 

Bilder från Invigningsvernissagen den 14:e Mars

 


 Vi har även en Facebooksida som ni kan gå till.

 PDF-kataloger gällande tidigare utställningar