Välkommen till Stiftelsen Tomelilla Konstsamling

Vi berättar här om vår tillkomst och ambitioner, informerar om pågående  och tidigare utställningar och bjuder på smakprov ur vår konstskatt. Med ett enkelt klick förflyttar du dig till respektive ämne.

Vill du veta mera om oss och vår verksamhet? Gå till fliken kontakt för person- och adressuppgifter.


Yngve Andrens stipendium 2019 gick till Erin Larkin. – Ett stort grattis!

Juryns motivering:  Mood Swing heter en utställning med Erin Larkin. Erin är mogen för sin ålder. Kompositionerna är sökande med allvar, men också med värmande humor. 
Färgerna är stämningsfulla och väl avvägda. Motiven med den lilla filosofiska damen påminner om Japanska träsnitt eller animerade filmer.


Konstnärsstipendium –
Bror Ljunggrens Minnesfond

Stipendiebelopp SEK 50 000

Studie/resestipendium, att utdelas till bildkonstnär, född 1964 eller tidigare,
bosatt och mantalsskriven i Skåne.

Sökande ombedes inkomma med tre till fem dokumentationsbilder, CV,
konstnärlig intention, resplan, budget, samt erhållna stipendier de tre senaste åren.

Ansökan skall vara Stiftelsen Tomelilla Konstsamling tillhanda senast
den 15 mars 2019, under adress;

Bror Ljunggrens Minnesfond
c/o Tomelilla Advokatbyrå, Larmgatan 7, 273 30 Tomelilla.

Sökande som önskar ansökningshandlingarna återsända ombedes bifoga svarsporto.

Beslut meddelas i maj 2019. Stipendieutdelningen sker den 16 augusti 2019
kl. 13:00 i Tomelilla Konsthall.


Stiftelsen Tomelilla Konstsamling
www.tomelillakonstsamling.se

Ev. frågor kan ställas till Konstsamlingens intendent
Sten Bjerketun, 070 749 65 79.


 

Aktuell utställning

8/3 Internationella kvinnodagen

– Kvinnor i konsten –
ett urval av kvinnlig konst ur Stiftelsen Tomelilla Konstsamlings arkiv.

Läs mer på: Aktuell utställning


 

 

 

 

 Vi har även en Facebooksida som ni kan gå till.

 PDF-kataloger gällande tidigare utställningar