Välkommen till Stiftelsen Tomelilla Konstsamling

 

Vi berättar här om vår tillkomst och ambitioner, informerar om pågående  och tidigare utställningar och bjuder på smakprov ur vår konstskatt. Med ett enkelt klick förflyttar du dig till respektive ämne.

Vill du veta mera om oss och vår verksamhet? Gå till fliken kontakt för person- och adressuppgifter.


Konstskolan Unikum på Österlens Folkhögskola

fick årets stipendium å 5.000kr

ur Yngve Andréns Minnesfond.


Glada representanter från skolan är från vänster:
Hannes Blomqvist, Leonard Tofft, Vendela Lindroth och Matilda Mankert.


Motiveringen löd:
Styrelsen i Tomelilla konstsamling har beslutat att tilldela 2022 års stipendium á 5.000kr
ur Yngve Andréns minnesfond till konstskolan Unikums elever.
Vi inom konstsamlingen har följt elevernas utställningar i många år och funnit att
ambitionen på Unikums elevers alster är av hög konstnärlig klass och presentation.
Stipendiet har inga direktiv för användandet.
Utdelning den 25 mars kl 13 i Tomelilla kulturhus nedre plan.

Stipendiet delades ut första gången de 25 mars 1985 på Yngves födelsedag.
Ett datum som sedan dess varit årlig utdelningsdag.
Yngve A var Samlingens förste ordförande och stiftare.


 

Konstnärsstipendium – Bror Ljunggrens Minnesfond

Stipendiebelopp 50 000 kr

Studie/resestipendium, att utdelas till kvinnlig konstnär, med inriktning måleri, bosatt och mantalsskriven i Skåne.

Sökande ombedes inkomma med tre till fem dokumentations-bilder, CV, konstnärlig intention, resplan, budget, samt erhållna stipendier de tre senaste åren.

Ansökan skall vara Stiftelsen Tomelilla Konstsamling tillhanda senast den 25 mars 2022,
under adress;
Bror Ljunggrens Minnesfond c/o Annika Hjerling, Adelsbergsvägen 31,  273 32 Tomelilla.
Sökande som önskar ansökningshandlingarna återsända ombedes bifoga svarsporto.

Beslut meddelas i maj 2022

Stipendieutdelningen sker den 16 augusti 2022 kl. 13:00 i Tomelilla Konsthall.
Stiftelsen Tomelilla Konstsamling
www.tomelillakonstsamling.se

Ev. frågor kan ställas till Konstsamlingens intendent
Sten Bjerketun, 070 749 65 79.


Aktuell utställning

VATTEN

VATTEN

Klicka här för att se utställningskatalog

 

22 januari 2022 – 28 augusti 2022

Vatten inte här – men där. För mycket  – för lite.
Alla behöver vi vatten – tvätta, duscha, vattna, dricka – spara.

Utställningen visar några tänkvärda områden för vatten – Hur tänker du?


 

Bilder från utställningen VATTEN


 

 Vi har även en Facebooksida som ni kan gå till.

 PDF-kataloger gällande tidigare utställningar

Gåvor mottages tacksamt
SWISH 123 348 85 41