Välkommen till Stiftelsen Tomelilla Konstsamling

Jubileumsutställning i Tomelilla Konsthall
15 juni – 27 augusti 2024


Konstnärsstipendium – Bror Ljunggrens Minnesfond

Stipendiebelopp 100 000 kr

Studie/resestipendium att utdelas till en konstnär, med inriktning måleri, bosatt och mantalsskriven i Skåne. Sökande ombedes att inkomma med tre till fem dokumentationsbilder, CV, konstnärlig intention, resplan, budget, samt erhållna stipendier de tre senaste åren.

Ansökan skall vara Stiftelsen Tomelilla Konstsamling tillhanda senast  den 25 mars 2024 under adress;

Stiftelsen Bror Ljunggrens Minnesfond c/o Annika Hjerling

Adelsbergsvägen 31,  273 32  Tomelilla.

Sökande som önskar ansökningshandlingarna återsända ombedes bifoga svarsporto.

Beslut meddelas i maj 2024.

Stipendieutdelningen sker den 16 augusti 2024 kl. 13:00 i Tomelilla Konsthall.

Ev. frågor kan ställas till Konstsamlingens intendent Sten Bjerketun, 070 749 65 79


 

Vi berättar här om vår tillkomst och ambitioner, informerar om pågående  och tidigare utställningar och bjuder på smakprov ur vår konstskatt. Med ett enkelt klick förflyttar du dig till respektive ämne.

Vill du veta mera om oss och vår verksamhet? Gå till fliken kontakt för person- och adressuppgifter.

 


 Vi har även en Facebooksida som ni kan gå till.

 PDF-kataloger gällande tidigare utställningar

Gåvor mottages tacksamt