Aktuell utställning

3 X TROTZIG

3xtrotzig Utställning 19 juni - 7 november 2021

19 juni 2021 – 7 november 2021

Tomelilla Konstsamlings innehav av flera verk av Ellen Trotzig, har inspirerat till en utställning av tre generationers konstnärsskap. Vi får här stifta bekantskap med Ellen, Ulf och Irene och deras konstnärskap, från tidigt 1900-tal fram till 2000-talet .

Verksförteckning

 


konsten_at_landsbygdens_folk

Tidigare utställningar