Börje Lindberg

BÖRJE LINDBERG 2015 ÅRS STIPENDIAT

”För medlen från Bror Ljunggrens Minnesfond, 50 000:-, valde

jag att resa till Island. Isländska sagor och Vulkanerna har alltid funnits i min intressevärld. Nu kunde det förverkligas till min konstnärliga verksamhet.

Gestaltningen av Islands ursprung intresserade mig. Glas och bearbetad järnplåt passade bra att arbeta med. När glaset förenades med den bearbetade järnplåten uppstod tillfälligheter som jag inte kunde styra. En fördel för mig, då jag upplevde ursprunget när jorden kom till”.

Verken som visas, ”Sprickor i vatten”, är tre glasskulpturer av 20st och de är till försäljning.

Börje Lindberg

Börje Lindberg-Sprickor i vatten I, glas och järnplåt
Börje Lindberg-Sprickor i vatten II, glas och järnplåt
Börje Lindberg-Sprickor i vatten III, glas och järnplåt

 

Verken visas i nuvarande utställning i Tomelilla Konsthall